Vejledning og mentorforløb til unge i alderen 15-25 år

Vejledning og mentorforløb til unge i alderen 15-25 år

Vejledning og mentorforløb til unge i alderen 15-25 år

Vi giver unge mennesker redskaberne til at mestre, fastholde og gennemføre deres uddannelse

Vi hjælper unge videre

Med relationsdannelse og kognitiv adfærdstræning skræddersyr vi et mentorforløb, som giver den unge redskaberne til at gennemføre en uddannelse og komme godt i gang med sit voksne liv. I InterLectus arbejder vi ud fra det aktuelle forløb og den aktuelle problematik den unge kommer med. Vi er ikke bundet op af kommunale eller offentlige normer og værdier, og ser den unge der hvor den unge er.

Kontakt os for en uforpligtende samtale

Forløb

Mentor

3 måneder/ 13 uger / 10 samtaler

Henvender sig til unge som oplever en kort eller mindre problempåvirkning i deres hverdag

 • Den unge får en sparringspartner, en voksenven, en relationsdannelse.
 • Der skabes motivation og inspiration til positive forandringer.
 • Den unge får støtte til skole, uddannelse og socialt netværk.
 • Der skabes øget livskvalitet
 • Efterværn giver den unge eller skole en åben linje i 3 måneder efter afsluttet forløb med mulighed for opfølgning.

Supervision

4 måneder/ 17 uger / 13 samtaler

Henvender sig til unge som begynder at udvise en emotionel psykosocial tilstand

 

 • Der arbejdes struktureret og i trygge rammer ved Interlectus.
 • Der anvendes pædagogiske metoder som retter sig til den unges aktuelle problematik.
 • Alle forløb er individuelle.
 • Der anvendes frit metodevalg for at tilgodese den aktuelle unge.
 • Den unge får hjemmeopgaver
 • Efterværn giver den unge eller skole en åben linje i 3 måneder efter afsluttet forløb med mulighed for opfølgning.

Livstryk

4 måneder/ 17 uger / frit samtalevalg*  

Gennemgående samme forløb som supervision, dog er der større kontaktflade mellem den unge og Interlectus

 • Der arbejdes med både små og store problemstillinger ved den unge.
 • Det kan foregå ved Interlectus og i den unges netværk.
 • Der er stor fleksibilitet.
 • Efterværn giver den unge eller skole en åben linje i 3 måneder efter afsluttet forløb med mulighed for opfølgning.

* Minimum 13 og max. 22 samtaler.

“Jeg hjælper den unge til forståelse for egne styrker og svagheder, og giver redskaber til at skabe overblik og struktur i hverdagen”

Henrik Palle Rasmussen
Mentor/ungevejleder, InterLectus

“Jeg styrker de unges tro på livet, hverdagens udfordringer og giver dem værktøjer til at klare egne krav og forventninger”

Merete Dyhr Bødker
Mentor/ungevejleder, InterLectus

“Jeg har en vision om at hjælpe flest mulige unge til en god start på livet gennem individuel vejledning og et stærkt mentor-match”

Nikolaj Larsen
Direktør/CEO, InterLectus

“Jeg lytter og inspirerer de unge til at aktivere deres mod og se ressourcer fremfor begrænsninger, når de skal vælge deres egen vej”

Jane Majland Christensen
Mentor/ungevejleder, InterLectus

“Jeg bruger min viden og faglighed, men også mit eget livs erfaringer og udfordringer, når jeg rådgiver unge”

Lars Rytter Jensen
Mentor/ungevejleder, InterLectus

Vores mission

En tidlig og kompetent indsats kan hjælpe den unge til en god start på voksenlivet

Alle unge har ret til en kompetent og professionel hjælp i starten af voksenlivet.

Fakta

10 % af de unge i Danmark
er ikke i gang med en ungdomsuddannelse
15 måneder efter 9. klasse

Det vil vi gerne være med til at ændre.

Sådan arbejder vi

I InterLectus arbejder vi overordnet ud fra kognitive metoder, som bygger på Kognitiv Adfærdsændring. Vores forløb bygges op om relationsskabning, derfor ser vi den unge, der hvor den unge er. Vi bygger relationen til den unge på tillid, ansvar, ærlighed, respekt og realitetssans. Vi arbejder i et bredt pædagogisk og psykologisk spekter, altid ud fra det aktuelle forløb og den aktuelle problematik.

Relationsdannelse

Vores tilgang til arbejdet med den unge bygger på relationsdannelse. I vores øjne er det den gensidige respekt, tilliden og en engageret interesseret aktivt lyttende mentor, der udgør vores InterLectus-forløbs succesrate. Vi møder den unge, hvor den unge er. Vi giver redskaber og indsigt til at kunne ændre hverdagen, men ansvaret lader vi bo hos den unge, og tror på den unges evne til at gribe det, da det er her forløbet får en langtidsvirkende effekt.

Kognitiv adfærdsændring

Kognitiv terapi er en af de mest veldokumenterede terapeutiske metoder der findes. Gennem de sidste 50 år er de teoretiske modeller og de praktiske metoder blevet undersøgt og man har videnskabeligt belæg for både den hurtige virkning og den langtidsholdbare effekt. Det kognitive arbejde bygger på vores adfærd, vores følelser, vores krop og vores tanker. Vi tager udgangspunkt i den unges tanker, som kan have en stor indflydelse på deres fokus, evne til og ønske om at fastholde og færdiggøre en uddannelse. Målet med kognitiv terapi er at lære at mestre de negative påvirkninger som skaber de dårlige mønstre.

KRAP

KRAP er et integreret socialpædagogisk system – en Kognitivt, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik som er teoretisk og metodisk forankret i de kognitive behandlingsformer og i det ressourcefokuserede menneske- og behandlingssyn. Alle vores konsulenter har kendskab til KRAP, vores forløb bygger på kognitiv terapi, med udgangspunkt i den unges ressourcer og en ærlig autentisk anerkendelse af den unges tanker, følelser og mål.

Sådan foregår det

Den unge visiteres gennem kommune eller sagsbehandler, som kontakter InterLectus.

Forløbet indledes med en personlig samtale, hvor behov og forventninger afstemmes.

Vi matcher den unge med en konsulent, der har den helt rigtige faglige værktøjskasse.

Kontakt os for en uforpligtende samtale

Fakta

169.000 unge i alderen 15-29 år er hverken i job eller under uddannelse

De fleste unge, der ikke er en del af arbejdsmarkedet, har kun grundskolen. Derfor har vi gjort det til vores mission, at hjælpe de unge videre.

“Ved at vælge en person udefra sikres, at der ikke er taget forudgående stilling til de områder, man har behov for at blive coachet indenfor det ser jeg som et stort plus.”

16-årig elev fra Nykøbing F Katedralskole

“I min klasse gik en pige der fik psykologhjælp på skolen. Psykologen kom og hentede hende hver gang så alle kunne se hver gang hun skulle have hjælp. Jeg ville ikke holde mit forløb hemmeligt, men ville heller ikke have det godt med at det skulle ses så meget af andre. Derfor vil jeg mene at personer fra eksterne virksomhed kan hjælpe os bedre end de tilknyttet medarbejder.”

Skoleelev, Guldborgsund Kommune

Fakta

60.000 unge med en studentereksamen eller videregående uddannelse er ikke i job

Det er en stigning på 22.000 siden 2013.

Mentorer/ungevejledere

Vores stærke team af konsulenter har alle pædagogisk eller psykologisk erfaring med at arbejde med unge. Det er vigtigt for os, at skabe en ægte og motiverende relation til den unge i løbet af et InterLectus-forløb, derfor arbejder konsulenterne udfra vores metode og deres egen personlige erfaring og viden.

Nikolaj Larsen

Nikolaj Larsen

Direktør / CEO

Jeg driver InterLectus med en vision om at hjælpe flest mulige unge til en god start på livet. Vi er en seriøs, troværdig og kvalitetsbevidst samarbejdspartner for kommunale og offentlige virksomheder. Vi hjælper de unge, der hvor de er – via frit metodevalg og et mentor-match baseret på individuelle hensyn.

+45 29 40 58 50
ndl@interlectus.dk

 

Lars Rytter Jensen

Lars Rytter Jensen

Mentor/Ungevejleder

“Jeg møder den unge i øjenhøjde. Jeg er lyttende, tillidsfuld, loyal overfor den unge og har selv erfaring med processen i at finde det rigtige spor, at gå ned af. Jeg bruger min erfaring, god humor og et godt netværk i beskæftigelsesområdet, til at støtte, rådgive og motivere den unge til at tage nogle vigtige skridt i den rigtige retning.”

lrj@interlectus.dk

Merete Dyhr Bødker

Merete Dyhr Bødker

Mentor/Ungevejleder

“Gennem kognitiv adfærdspsykologi, pædagogisk psykologi og 18 års erfaring fra Socialpsykiatrien ønsker jeg at støtte den unge i forhold til hverdagens udfordringer og styrke deres mod på livet, så de føler sig rustet til at håndtere de krav og forventninger som de stilles over for i livet. Jeg er rolig, nærværende og god til at lytte.”

mdb@interlectus.dk

Jane Majland Christensen

Jane Majland Christensen

Mentor/Ungevejleder

“I min kontakt med den unge lægger jeg stor vægt på, at skabe tillid og komme på bølgelængde. Jeg har stor erfaring med behandling af stress, og ønsker at inspirere til at finde ressourcer frem for begrænsninger, når den unge skal vælge sin egen vej. Det er vigtigt for mig, at skabe håb for fremtiden, og aktivere den unges mod og frihed.”

jmc@interlectus.dk

Henrik Palle Rasmussen

Henrik Palle Rasmussen

Mentor/Ungevejleder

“Jeg ønsker at skabe en tryg og god relation med den unge, i et miljø hvor der lyttes. Jeg ønsker at skabe klarhed og forståelse for egne styrker og svagheder, og give den unge redskaber til at skabe overblik og struktur i hverdagen. Jeg mener at en vigtig del af at gennemføre en uddannelse, er at hjælpe den unge med at finde den rette hylde.”

hpr@interlectus.dk

Samarbejdspartnere

Kontakt os

Kontakt os hvis du vil høre mere om vores mentor- og supervisionsforløb. Alle forløb er individuelt tilpasset den unge og etablering af et InterLectus-forløb kan ske hurtigt ved henvendelse pr. telefon eller mail. Vi ser frem til at høre fra dig.

Adresse

Jernbanegade 23D, 1. 2, 4800 Nykøbing F

Telefon

+45 29 40 58 50

Email

info@interlectus.dk